Beseda Příběhy bezpráví 23.11.2009

V pondělí 23. 11. se na naší škole uskutečnila již avizovaná beseda v rámci projektu Příběhy bezpráví. Žáci 9.A a 9.B se nejprve seznámili s hlavním tématem letošního ročníku, holocaustem, prostřednictvím filmu Hitler, Stalin a já. Poté si vyposlechli vzpomínky pamětníka – pana Lea Žídka, předsedy ostravské pobočky Konfederace politických vězňů – na život v komunistickém Československu. V závěru besedy měli možnost položit našemu hostovi doplňující otázky a povykládat si s ním o době, kterou již sami naštěstí nezažili. Doufám, že akce byla pro všechny účastníky příjemná a podnětná. Veliký dík patří našemu hostu, panu Žídkovi, za jeho čas, ochotu i materiály, které nám přinesl. Kratší z nich budou v dohledné době publikovány zde na webu, ostatní materiály (např. knihy, filmy z předchozích ročníků) je možné si vypůjčit na požádání.

dokument Hitler, Stalin a já:
je dílem známé a uznávané české režisérky především dokumentárních filmů Heleny Třeštíkové
O filmu: Ústřední postavou snímku je Heda Blochová, která se narodila v židovské rodině spoluzakladatele pražské továrny Koh-i-noor. Po letech prožitých v prvorepublikové éře je záhy po rozpoutání druhé světové války odvezena do lodžského ghetta. Na pozadí jejích vzpomínek a archivních záběrů ožívají hrůzné zážitky z pobytu v ghettu i z následné deportace do Osvětimi. Na rozdíl od členů její rodiny se jí podařilo díky útěku z tábora Bergen-Belsen přežít. Po návratu do Prahy se shledala i se svým manželem Rudolfem Margoliem. Ten byl ovšem už počátkem 50. let v souvislosti s čistkami v komunistické straně odsouzen v procesu s Rudolfem Slánským a popraven. Z Hedy Blochové se tak rázem stala manželka „zrádce lidu“ a „vnitřního nepřítele“, přišla o práci a ocitla se i s dítětem v izolaci. V srpnu 1968 emigrovala.

pozn.:
holocaust– systematické vyhlazování Židů nacisty během druhé světové války. Více viz následující odkaz:

http://www.holocaust.cz/

http://cs.wikipedia.org/wiki/Holocaust

img_0001

img_0002

img_0003

img_0005

BESEDA PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 2009

Již po několikáté se naše škola zapojuje do projektu o.p.s. Člověk v tísni – Příběhy bezpráví. Akce proběhne v pondělí 23. listopadu a zúčastní se jí žáci devátých tříd. V rámci besedy budou moci zhlédnout film (letos s tematikou holocaustu) a promluvit si s pamětníkem, který zažil dobu komunistické totality v Československu 50. let a dozvědět se tak více o těchto obdobích našich dějin. Další informace o projektu získáte kliknutím na banner.

Příběhy bezpráví

Materiály k Příběhům bezpráví

Deváťáci si jistě vzpomenou, že jsme 1. prosince 2008 absolvovali besedu v rámci projektu o.p.s. Člověk v tísni – Příběhy bezpráví, spojenou s promítáním filmu a diskusí s hosty, panem Leem Žídkem (Konfederace politických vězňů, pobočka Ostrava) a panem ing. Rostislavem Sochorcem (Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací). Naši hosté nám kromě svého času věnovali i množství materiálů k období komunistické vlády v Československu, s jejich laskavým svolením tedy budou pro vás zpřístupněny na těchto stránkách. Můžete je využít mimo jiné při tvorbě referátů. Materiály jsou samozřejmě určeny nejen deváťákům, ale všem zájemcům o naše moderní dějiny!