Podklady k prezentacím – 9. ročník

Vaším dnešním úkolem je vytvořit prezentaci v programu Microsoft PowerPoint, vztahující se k době, kterou aktuálně probíráme.  Povinné body, které je třeba splnit, jsou uvedeny zde, témata rovněž. Zdroje informací vyhledáváte na internetu. Hotové práce zašlete na e-mail barbora.capova@zskrestova.cz.

Podmínky:

1. Prezentace má minimálně 12 snímků – 1 úvodní (název tématu, vaše jméno/jména), 10 samotný obsah, 1 závěrečný = uvedení zdrojů informací (textů, obrázků, audio, video ukázek apod.) – citujete vždy plnou, nezkrácenou adresu www stránek

2. Každý snímek obsahuje textovou a obrazovou část

3. Minimálně 4 snímky jsou převážně textové (výklad pojmů, důležité události, životopis osobností, hesla,…)

4. Další snímky mohou být převážně obrazové, obrázky, animace, audio či video ukázky však musí být popsány

5. Text může být převzat z jiného zdroje (např. Wikipedie), musí být ovšem vámi upraven, zestručněn, musí dávat smysl, obsahovat pouze hlavní myšlenky atd. (nestačí zkopírovat libovolnou část textu stylem Ctrl+C, Ctrl+V!!!)

Témata:

1.  Životopis některého z prezidentů v letech 1968-1989: Ludvík Svoboda nebo Gustáv Husák nebo Václav Havel

2. Životopis manželky některého z těchto prezidentů: Irena Svobodová nebo Magda Husáková-Lokvencová a Viera Husáková nebo Olga Havlová a Dagmar Havlová

3. Klutura československého undergoundu – je možno vybírat z následujících skupin, osobností atd.,  nebo popsat underground jako celek :

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_underground

http://www.totalita.cz/norm/norm.php

4. Pionýrská organizace

5. Některé z témat k tzv. dějinám každodennosti (např. architektura, manželství, emancipace, design,tuzex,…) – vybrat si můžete zde (použít budete muset ale i jiné zdroje):

http://nezapomente.cz/zobraz/ze_zivota

Komiksy z českých dějin – 7. A (2011)

I letošní dílka sedmáků, ztvárňující komixovou formou Staré pověsti české, jsou velmi povedená, několik zde proto přidávám k nahlédnutí. Texty pověstí, které žáci kreslili, jsou na pracovních listech v oddílu Seminář z dějepisu, jde o pověsti O počátku rodu Přemyslovců, O dívčí válce a O lucké válce z Kroniky tak řečeného Dalimila.

Více o kronice včetně odkazů, na kterých je dostupný její text, najdete zde:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dalimilova_kronika

Dívčí válka

Dívčí válka

Dívčí válka

Počátek rodu Přemyslovců

Dívčí válka

Lucká válka

Lucká válka

Dívčí válka

Dívčí válka

Pražské jaro 1968

Do sešitu (či v případě nouze na papír) vypracujte podle následujících pokynů odpovědi (nejlépe podle odkazu níže):

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A9_jaro_1968

1. Vymez časově období, kterému říkáme Pražské jaro (začátek – konec – události)

2. Liberalizace a refromy: popiš stručeně zásady Akčního programu KSČ, které reformy měly být provedeny? (poznamenej si také, co znamená termín „spotřební zboží“)

3. Kdo je autorem dokumentu Dva tisíce slov, co v něm kritizuje a co navrhuje, na které skupiny občanů se podle názvu hlavně obrací?

úryvek z textu 2000 slov…:

„Komunistická strana, která měla po válce velikou důvěru lidí, postupně jí vyměňovala za úřady, až je dostala všechny a nic jiného už neměla. Musíme to tak říci a vědí to i ti komunisté mezi námi, jejichž zklamání nad výsledky je tak veliké jako zklamání ostatních. Chybná linie vedení změnila stranu z politické strany a ideového svazku v mocenskou organizaci, jež nabyla velké přitažlivosti pro vládychtivé sobce, vypočítavé zbabělce a lidi se špatným svědomím.

Poměry v komunistické straně byly modelem i příčinou stejných poměrů ve státě. Její spojení se státem vedlo k tomu, že ztratila výhodu odstupu od výkonné moci. Činnost státu a hospodářských organizací neměla kritiku. Parlament se odnaučil rokovat, vláda vládnout a ředitelé řídit. Volby neměly význam, zákony ztratily váhu. Nemohli jsme důvěřovat svým zástupcům v žádném výboru, a když jsme mohli, nedalo se po nich zase nic chtít, protože nemohli ničeho dosáhnout. Ještě horší však bylo, že jsme už téměř nemohli důvěřovat ani jeden druhému. Osobní i kolektivní čest upadla. S poctivostí se nikam nedošlo a o nějakém oceňování podle schopností darmo mluvit. Proto většina lidí ztratila zájem o obecné věci a starala se jen o sebe a o peníze, přičemž ke špatnosti poměrů patří i to, že ani na ty peníze není dnes spolehnutí. Pokazily se vztahy mezi lidmi, ztratila se radost z práce, zkrátka přišly na národ časy, které ohrozily jeho duševní zdraví a charakter.

celý text dokumentu na:

http://www.svedomi.cz/dokdoby/19680627_dvatisiceslov.htm

4. Nakresli si do sešitu tabulku Invaze do Československa (vpravo nahoře) podle této stránky:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_vojsk_Var%C5%A1avsk%C3%A9_smlouvy_do_%C4%8Ceskoslovenska

povinné body – trvání, místo, výsledek, strany, velitelé, síla, ztráty

5. Napiš si stručný životopis Jana Palacha (kdo byl, životopisná data, čím je známý, odkazy v kultuře – alespoň 3)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach

6. Podívej se na ukázky demonstrací k prvnímu výročí srpna 1968:

http://www.ustrcr.cz/cs/video-1969

Průmyslová revoluce – zápis (8. ročník)

Začala ve VB na přelomu 18. a 19. století

Jedná se o období převratných vynálezů, které změnily svět

Technika:

-parní stroj = využívá síly páry, vynálezce James Watt, univerzální motor

-parní lokomotiva = vynálezce George Stephenson, využívá kolejí (malé tření)

-parní loď = pluje proti větru

-zbraně nabíjené zezadu – S. Colt

Težba nerostných surovin

parní čerpadla dokáží čerpat podzemní vodu = nové bohatství

černé uhlí = vyrábí se z něj koks (lesy Evropy jsou prakticky spálené)

Manufaktury (ruční výroba) jsou nahrazeny továrnami (strojová výroba), zaměstnanec továrny = dělník

Zemědělství

žací (=sekací) a secí stroje, parní mlátičky = není zapotřebí tolik pracovníků na venkově, odcházejí do měst (tzv. urbanizace)

Další vynálezy:

fotoaparát, telegraf (Morseova abeceda), bleskosvod, mýdlo, sirky, zavařování, lodní šroub

Únor 1948

1. Do pracovního listu doplň graf společných a rozdílných znaků totalitních režimů – můžeš použít starší zápis v našem sešitě, následující odkazy nebo prezentaci:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1ismus

http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunismus

Totalitní režimy

2.  Prohlédni si následující fotografie, do pracovního listu ke každé z nich připiš jednou větou – kdo nebo co podle tebe na fotce je, v jaké době a situaci foto vzniklo. Poté přejdi na následující stránky a porovnej svůj odhad se skutečností.

http://www.totalita.cz/historie/hist_foto.php

Do pracovního listu doplň jednou větou vlastními slovy, co je to cenzura (probírali jsme v 8. i 9. ročníku), pokud si nebudeš vědět rady, najdi si tento pojem na internetu

Poznač si u všech fotek, kdo, nebo co na nich je doopravdy a jaký na nich byl proveden cenzurní zásah, pokus se vysvětlit proč?

3. Do pracovníhi listu si doplň jaká byla úloha Lidových milicí, při kterých událostech zasahovaly, kdy byly rozpuštěny? Přečti si přísahu milicionáře.

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/milice.php

Napoleonské války, zápis + ukázky

Napoleonské války

  • ·1804 – Napoleon císařem Francie
  • ·Code civil – 1. občanský zákoník (rovnost lidí)
  • ·bitvy:
  • války
  • ·do r. 1812 ovládnutí většiny Evropy (kromě VB a Ruska)
  • ·kontinentální blokáda VB = zákaz obchodu (dovoz/vývoz) s VB
  • ·ruské tažení – taktika spálené země, vyhýbání se boji, mráz,…=velké ztráty fr. armády
  • ·po bitvě u Lipska Napoleon ve vyhnanství na Elbě
  • ·1815 – útěk = 100denní císařství
  • ·2. porážka – Waterloo, Napoleon ve vyhnanství na sv. Heleně

http://www.youtube.com/watch?v=zUDCg9bHzVg – trailer ke hře Napoleon – Total war

http://www.youtube.com/watch?v=GIgbtnC1mP0&feature=related – Bitva u Slavkova

9. ročník – boje na východní frontě

Otevři si stránku tohoto odkazu:

http://www.fronta.cz/sekce/kalendar

1. Od listu 6 najdi tato data a text, který je po jejich rozkliknutí uveden, si opiš do sešitu:

22.6.1941 (operace Barbarossa)

8.9.1941 (Leningrad)

2.10.1941 (Moskva)

5.12.1941 (protiútok SSSR)

15.1.1942 (ústup od Moskvy – piš pouze 1.-3. řádek)

10.1.1943 (Stalingrad)

31.1.1943 (kapitulace 6. armády u Stalingradu)

2. Přejdi do sekce fotogalerie, prohlédni si německé barevné fotky z východní fronty a sovětské fotky od Stalingradu

3. Najdi ve fotogalerii památníky a muzea, vypiš alespoň 3 z nich v ČR a prohlédni si fotky expozic

7. ročník – úkol do českého jazyka – líčení

Zopakuj si základní prostředky líčení:

1. Líčení je subjektivně zabarvený popis, vyskytuje se nejčastěji v umělecké literatuře.

2. Může být i dynamický (popisovat děj) i statický (popisovat krajinu, předměty,…)

3. Vkládáme do něj vlastní mylšenky, pocity, emoce

4. Z jazykových prostředků využívá líčení přirovnání, básnické vyjádření, personifikaci (druh metafory, jde o připisování lidských vlastností neživým věcem, příp. zvířatům – např. stromy šeptají), hojné přívlastky

5. Pamatuj, že správné líčení zasahuje všechny čtenářovy smysly – čtenář si situaci nebo předmět vybavuje nejen zrakově, ale i sluchově, hmatově, často i čichově.

Přečti si ukázku líčení a všimni si zvláště zvýrazněných jazykových prostředků, zkus si je pro sebe pojmenovat (kdyby ti to činilo problémy, za textem jsou vysvětleny):


Je podzim odpoledne, ale slunce nesvítí, naopak obloha je šedivá jako kouř

z továrního komína a schyluje se opět k dešti. Všude už je bláto, a tak já, i když to

nemám do školy daleko, jsem samé bahno. Rychle otevřu hlavní dveře domu, neboť již

začaly padat kapky, věštící prudký déšť. Protože výtah je až ve dvanáctém poschodí,

jdu do našeho patra po schodech. Již stojím přede dveřmi, ale jako vždy nemohu najít

klíče od bytu. Po dlouhém hledání jsem je našla, ale zhaslo světlo a já musím pro

změnu hledat vypínač. Když i toto překonám, odemknu a spěšně vklouznu domů, aby

mi neutekl můj půlnoční kocour, který je černý jako uhel, takže by se mi těžko hledal,

kdyby opět zhaslo světlo. Kocourek mi sice nevyběhl, jenže jsem zapomněla, že venku

každou chvíli prší a podle toho to venku vypadá, ale bylo pozdě. Hnědá šlápota již

„sedí“ na koberci jako kaňka v sešitě prvňáčka. Nedá se nic dělat, přezula jsem se,

svlékla si kabát, pokropený prvními kapkami odpoledního deště, a pověsila ho na

věšák. Po kradmém pohledu na otisk mé boty jsem vzala školní tašku a odnesla ji do

svého pokoje, který potřeboval po ranním spěchu poklidit. Svlékla jsem ze sebe šaty,

které jsem měla ve škole, a vzala si pohodlný domácí oděv. Pak jsem si umyla ruce

a°pustila se do vaření oběda. Ten jsem skoro jako vždy připálila, ale protože to bylo mé

„dílo“, tak mi chutnal. Po obědě jsem umyla nádobí od snídaně a vrhla jsem se na

suchou šlápotu. Po úmorném kartáčování jsem přece zvítězila a má „nepřítelkyně“

nenávratně zmizela. Po tomto boji jsem se vrhla do boje s učením a přípravou na

následující den. Jaký tento zápas měl výsledek, posoudí příští den profesoři.

(V. Martinková, Český jazyk 2, 1992)

červeně – přirovnání

zeleně – básnické vyjádření

modře – personifikace

Přečti si ukázku líčení v tomto odkazu:

http://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/liceni/zapad-slunce.html

Zkus si i v tomto odkazu vyhledat jazykové prostředky typické pro líčení.

Napiš vlastní líčení na téma „Pohádková zima“ – pokud nestihneš tento úkol v hodině, dodělej za DÚ (rozsah – 1 strana A4)


Příběhy bezpráví 29.11.2010

V pondělí se konala avizovaná beseda Příběhy bezpráví. Akce probíhá v rámci programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Projekt se věnuje moderním československým dějinám po druhé světové válce, zejména období komunistické totality. Na naší škole jej každoročně pořádáme pro žáky devátých tříd. I letošní ročník proběhl v prostorách velké hudebny a zahrnoval projekci dokumentu a besedu s pamětníky. Letos nás navštívil pan Leo Žídek, předseda ostravské pobočky Konfederace politických vězňů a paní Eva Langrová, členka společnosti Dcery 50. let, kterým tímto děkujeme za jejich čas, ochotu i materiály, které nám věnovali.

Promítaným dokumentem byl pro tento rok film Postavení mimo hru režiséra Ivana Biela, stručný obsah filmu naleznete zde:

„Odstranit vše a všechny, kteří by mohli ohrozit vládou nastolený totalitní režim v Československu – to byla běžná praxe komunistické strany po roce 1948. Hokejové národní mužstvo, které dvakrát získalo titul mistrů světa, takové nebezpečí představovalo. Hokejisté se tak v roce 1950 na mistrovství světa do Londýna už nepodívali. Po zásahu StB skončili ve vězení, před soudem, a nakonec v uranových dolech v Jáchymově. Nejvyšší z trestů zněl 15 let odnětí svobody. Mladíci, kteří sotva tušili, proč se ze dne na den ocitli na seznamu zrádců národa, tak na vlastní kůži pocítili, jak významnou roli hraje politika i ve sportu.“

Pokud vás téma zaujalo, naleznete zde také odkazy na stránky, kde s emůžete dozvědět více:

http://jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=117 – Jeden svět na školách- Příběhy bezpráví

http://www.dcery.cz/ – sdružení Dcery 50. let

http://www.kpv-cr.cz/ – Konfederace politických vězňů

http://www.totalita.cz/index.php – stránky o Československu 1945-1989

http://www.moderni-dejiny.cz/ – Moderní dějiny