České stavovské povstání

Milí sedmáci – váš úkol pro tento týden je následující:

  1. V přiloženém souboru je zápis k renesanci, který bude ve vašich sešitech! Pokud máte možnost, doporučuji vám ho VYTISKNOUT a nalepit,ať nemusíte stále opisovat, spousta z vás si dala slušnou práci s úkolem k renesanci a máte krásný zápis vlastní, ale potřebujeme nějak sjednotit informace u všech:-)
  2. Podíváte se na prezentaci ke stavovskému povstání a zápis na konci si opíšete do sešitu (nebo vám ho přikládám opět v pdf, můžete-li si ho vytisknout, klidně to udělejte;-))
  3. Se zájemci z obou tříd se potkáme v pátek na online hodině, budeme se bavit o třicetileté válce. Ti z vás, kteří se online hodiny nezúčastní, si pak doplní znalosti učiva buď přečtením kapitoly z učebnice (s.142-145) nebo se podívají na prezentaci.

zápis k renesanci:

prezentace stavovské povstání:

https://drive.google.com/open?id=1gtWuhwy5-JW3WdQniI1VkmnwpWb8OqVG

zápis stavovské povstání:

Rudolf II.

Milí sedmáci, úkol pro tento týden: 1. Pusťte si prezentaci (je dlouhá cca 30 minut, tak abyste nebyli zbytečně unavení, rozdělte si ji na dvě části zhruba po 15 minutách;-)). 2. Na posledním snímku je zápis – zde si video stopnete a zápis si napíšete do sešitu. 3. V odkazu pod prezentací je malý testík na učivo o Rudolfu II. – test si udělejte, nezapomeňte vyplnit svou e-mailovou adresu (ideálně školní účet).

https://drive.google.com/file/d/1f0WRCyDiJ6QJ6ncBcEXDpgE3OQETo0zY/view?usp=sharing

testík k učivu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs98v9JDh8-VQvPW9HE38Bdr3b7uNl0cHT81G5joeTiIEE2A/viewform?usp=sf_link

pro připomenutí – tento film o Rudolfovi jistě znáte:-)

Nástup Habsburků na český trůn

Milí sedmáci, prohlédněte si krátkou prezentaci a udělejte si do sešitů přiložený zápis.

https://drive.google.com/file/d/1Wuy3TxojPJTGjHv-7IT-sLvJIbvFpQr3/view?usp=sharing

Koukněte také na videa v odkazech.

https://edu.ceskatelevize.cz/nastup-ferdinanda-i-habsburskeho-na-cesky-trun-5e4424b72773dc4ee4139e58

Za poskytnuté obrazové materiály děkuji Mgr. Jiřímu Sikorovi

Na tržišti…(úkol)

Milí sedmáci, zde máte pracovní list na tento týden – přečtěte si Martinův příběh, pracujte s přiloženými materiály a doplňte tabulku za textem (odpovědi můžete psát samozřejmě i na papír, do sešitu apod. a vyfotit je, nebo napsat přímo do textu e-mailu).

Správné řešení mi pošlete na mail barbora.sikorova@zskrestova.cz do neděle 17.5.

Materiály, z nichž budete vycházet následují níže

pozn.: tabulky cen, měr a vah pocházejí z příručky Míly Lince Středověký svět. (Linc, M.: Středověký svět, Straky na vrbě, Praha 2007, ISBN 978-80-86428-82-6). Materiály jsou použity výhradně pro studijní účely žáků ZŠ Krestova)

Heraldika

je pomocná historická věda, která se zabývá erby a znaky – symboly, které patří k naší kultuře už stovky let. Pod pojmem erby rozumíme symboly a znamení, která se přenášela dědičně z otce na syny a další příbuzné, pod pojmem znak potom symboly a znamení, které dědičné nebyly. Jelikož středověk nebyl dobou písma, ale spíše obrazů (protože jen málo lidí umělo číst), používaly se erby k jednoduché identifikaci (určení) osob – bývaly namalovány na štítech, vozech, předmětech, vyšity na šatech, vlajkách, praporech atd. Důležití proto byli heroldi – speciálně vzdělaní a vyškolení úředníci – kteří podle nich mohli ohlásit např. kdo přijíždí na návštěvu, kteří rytíři se utkávají v souboji apod. Erby můžeme rozdělit do několika kategorií:

Erby šlechtické=patřící urozeným pánům a příslušníkům jejich rodin

Erby cechovní=znamení určitých cechů (cech bylo středověké sdružení řemeslníků stejného odvětví výroby, např. řezníci, pekaři, truhláři atd.)

Erby církevní=erby, které používala určité osoba, ale vyplývaly z funkce, kterou zastávala (např. biskup, opat,…)

Erby městské

Erby zemské

Protože barvy byly ve středověku vyráběny z různých vzácných látek (sušených rostlin, mletých drahokamů ale i zvířecí krve,…) a byly proto drahé, bylo běžné provádět kresby černobíle. Barvy, které se vyskytovaly na erbech proto musely mít pravidla, podle kterých se daly v černobílé verzi zachytit:

heraldické barvy a kovy

Zatímco červená, modrá, zelená a černá byly jednoduše heraldické barvy, žlutá a bílá, které vlastně znázorňovaly zlatou a stříbrnou, byly nazývány heraldickými kovy. Celý středověk se používalo pouze těchto šest základních barev, teprve v novověku přibyly do erbů barvy jako růžová, hnědá apod.

V popisech erbů, kterým se říká blasony (nebo blazony) se můžeme setkat také se spojením „přirozená barva“ – znamená to,  že předmět je zobrazen v takové barvě, jakou normálně v přírodě či ve skutečnosti má (např. strom vyvedený v přirozené barvě bude zelený, medvěd -alespoň v našich zeměpisných šířkách – hnědý apod.)

Pokud jsou v erbu znázorněny nějaké předměty, stavby, zvířata, osoby atd., nazývají se heraldické figury. Dělíme je na velmi jednoduché heroldské figury, viz odkaz:

heroldské figury

nebo na obecné figury, viz další odkaz:

obecné figury

(na prezentaci se můžete podívat zde – první díl=obecný úvod, další díly heroldské a obecné figury)

Heraldika úvod

tvým úkolem v pracovním listu je zjistit a popsat, jak se liší dvě skupiny z nich – obludy a nestvůry a pokusit se zjistit, který z obrázků znázorňuje obludu a který nestvůru a také jejich název.

Nadpřirozné bytosti, monstra, nestvůry a obludy

V pracovním listu máte také úkol, vztahující se k ostravskému erbu. Zajímavé informace a obrázky k němu si můžete prohlédnout zde (otevřete si erbovník – městský-Moravská Ostrava):

ostravský erb

Pracovní list si stáhněte v příspěvku níže

Renesance v českých zemích – 7. ročníky

Milí sedmáci, zde je osnova, podle niž si vytvoříte zápisky z dnešní hodiny a tipy na stránky, kde najdete informace, z nichž můžete vycházet. Hodně zdaru při práci!

Úvodní video zde:

https://www.youtube.com/watch?v=GFSmTGVxWWU

Osnova zápisků:

1. Slovo renesance znamená znovuzrození – co mělo být tedy znovu zrozeno? Zde si i prohlédněte časovou linii k renesančnímu umění – vypište si, co je typické pro renesanční hudbu, 3 skladatele a pusťte si kousek nějaké ukázky (některé již nefungují, ale některé jsou stále funkční, hledejte ikonku notiček;-)) – mně se třeba líbí William Byrd:-)

https://www.classicpraha.cz/poznejte-klasiku/renesance/

2. Prohlédni si typické znaky v architektuře, alespoň 4 z nich popiš a dva nakresli

http://www.satalka.cz/slohy/Renesance.html

3.Pokud jsi tak neučinil/a v předchozí otázce, vysvětli pojmy arkády, sgrafita

http://www.satalka.cz/slohy/Renesance.html

4.Vypiš 3 česká renesanční městská centra, o jednom z nich si udělej delší zápis (cca 5 vět)

http://www.archfoto.cz/slohy/renesance

http://www.satalka.cz/slohy/Renesance.html

5. Vypiš 3 české renesanční zámky, o jednom z nich si udělej delší zápis (5 vět)

http://www.archfoto.cz/slohy/renesance

6. Renesanční malířství – prvních cca 40 sekund videa, pouze ke shlédnutí

https://www.youtube.com/watch?v=__J8UYOVRMc

z následujícího odkazu si vypiš 2 techniky, čím (jak) se malovalo a 3 malíře (ke každému jedno dílo)

http://vytvarna-vychova.cz/renesancni-malirstvi/

7. Popiš českou renesanční literaturu – autoři, díla

http://www.litaz.wz.cz/slohy/runhumc.php

8. Vysvětli postoj k náboženství tehdy vládnoucího Maxmiliána II., vysvětli, co byla Česká konfese a co za ni výměnou od české šlechty Maxmilián chtěl

http://cs.wikipedia.org/wiki/Maxmili%C3%A1n_II._Habsbursk%C3%BD

Pracovní list komiksy ze Starých pověstí českých

Milovníci historie a komiksů, pozor! Zde můžete najít pracovní listy ke starým pověstem českým. Zkuste si nakreslit, jak vypadal Počátek rodu Přemyslovců nebo Dívčí válka.  Pro sedmáky, kteří už tyto pověsti znají (samozřejmě i pro další zájemce), je připraven pro velký zájem ještě nový pracovní list s pověstí o Lucké válce. Tak s chutí do toho, pokud byste se chtěli pochlubit, získat jedničku a případně zveřejnit své dílko (pokud bude podařené) na těchto stránkách, neváhejte a zašlete mi své výtvory na školní mail barbora.sikorova@zskrestova.cz

sd-7-praclist-4a4

sd-7-praclist-4b1

sd-7-praclist-4c1