Začátek 1. světové války

Milí osmáci, prohlédněte si prezentaci, do sešitu si napište zápis z poslední strany a odpovězte na otázky z prezentace – odpovědi mi napište na mail barbora.sikorova@zskrestova.cz do neděle 7.6. (odpovědi hledejte buď v učebnici na str. 132-133,144 nebo na internetu, některé přímo v prezentaci)

https://drive.google.com/file/d/11I7D7G-P-oDXuH54Nb0EqeeCdvRrVEwK/view?usp=sharing

Svět před první světovou válkou

Milí osmáci, pusťte si prezentaci (předem upozorňuji, že pokus obohatit ji o hudbu se moc nevydařil, tak pokud nemáte silné nervy, zvuk si rovnou vypněte…), prohlédněte a pročtěte si ji a udělejte si do sešitu zápis z posledního snímku. ZÁPIS je POVINNÝ

https://drive.google.com/file/d/1FJmisKz6utnzovucOSTj0XfyNbeisMNA/view?usp=sharing

Podívat se můžete také na rozšiřující videa

pro vaši představu – dobové Rusko:

rusko-japonská válka, tady už i na prvních filmových záběrech:

Rakousko-Uhersko a dobový společenský a politický život (pár dílů „před“ a „po“ těchto zase zpracovávají stavbu Národního divadla, kulturu apod., takže se klidně koukejte dál:-)

Válečnou techniku můžete zhlédnout zde:

A USA – zde máte pěkné video o imigraci do Ameriky v 19. století a Ellis Islandu, kde se přistěhovalci povinně vyloďovali:

Příspěvek k učivu „Kultura v Rakousko-Uhersku“

Milí osmáci, zápis k tomuto učivu jste si již minule udělali.

Nyní se podívejte na prezentaci:

https://drive.google.com/file/d/15-9ALqsavtrzwSpk6rjB2EdApwGKVsQB/view?usp=sharing

Videa k úvodní prezentaci:

Po jejím zhlédnutí a prostudování dalších odkazů zde na stránce vyplňte pracovní list a zašlete mi ho na e-mail barbora.sikorova@zskrestova.cz (Pokud vám nevyhovuje formát pdf zde, v učebně Google Clasroom Český jazyk ho máte ke stažení ve Wordu, můžete tedy psát přímo do něj)

Jistě jste si všimli, že jednou z nejdůležitějších kulturních institucí, založených v této době, bylo Národní divadlo. Povídání o něm jste měli v prezentaci dost…

Protože my v Ostravě máme také „své“ Národní divadlo (moravskoslezské), které se dobou založení od toho pražského zase tolik neliší a minimálně geograficky je nám bližší, bude se váš úkol zabývat právě jím.

Zde máte materiály k prostudování:

a) prezentace výše

b) prohlídka zákulisí:

https://www.youtube.com/watch?v=P0gzbcrH2lc

c) virtuální prohlídka foyer a hlediště

https://www.virtualtravel.cz/ostrava/divadlo-antonina-dvoraka

d) text o historii Divadla Antonína Dvořáka

https://www.ndm.cz/cz/stranka/729-podrobna-historie-divadla-antonina-dvoraka.html?mode=test

Průmyslová revoluce – zápis (8. ročník)

Začala ve VB na přelomu 18. a 19. století

Jedná se o období převratných vynálezů, které změnily svět

Technika:

-parní stroj = využívá síly páry, vynálezce James Watt, univerzální motor

-parní lokomotiva = vynálezce George Stephenson, využívá kolejí (malé tření)

-parní loď = pluje proti větru

-zbraně nabíjené zezadu – S. Colt

Težba nerostných surovin

parní čerpadla dokáží čerpat podzemní vodu = nové bohatství

černé uhlí = vyrábí se z něj koks (lesy Evropy jsou prakticky spálené)

Manufaktury (ruční výroba) jsou nahrazeny továrnami (strojová výroba), zaměstnanec továrny = dělník

Zemědělství

žací (=sekací) a secí stroje, parní mlátičky = není zapotřebí tolik pracovníků na venkově, odcházejí do měst (tzv. urbanizace)

Další vynálezy:

fotoaparát, telegraf (Morseova abeceda), bleskosvod, mýdlo, sirky, zavařování, lodní šroub

Napoleonské války, zápis + ukázky

Napoleonské války

  • ·1804 – Napoleon císařem Francie
  • ·Code civil – 1. občanský zákoník (rovnost lidí)
  • ·bitvy:
  • války
  • ·do r. 1812 ovládnutí většiny Evropy (kromě VB a Ruska)
  • ·kontinentální blokáda VB = zákaz obchodu (dovoz/vývoz) s VB
  • ·ruské tažení – taktika spálené země, vyhýbání se boji, mráz,…=velké ztráty fr. armády
  • ·po bitvě u Lipska Napoleon ve vyhnanství na Elbě
  • ·1815 – útěk = 100denní císařství
  • ·2. porážka – Waterloo, Napoleon ve vyhnanství na sv. Heleně

http://www.youtube.com/watch?v=zUDCg9bHzVg – trailer ke hře Napoleon – Total war

http://www.youtube.com/watch?v=GIgbtnC1mP0&feature=related – Bitva u Slavkova

Baroko – 8. ročník

Milí osmáci,
podle této osnovy si vytvořte zápisky do sešitu, pomoci vám mohou odkazy na uvedené stránky:
1. Co znamená název baroko, ve které zemi vzniklo, v kterém období se uplatňovalo?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko

2.Prohlédni si typické znaky baroka v architektuře, alespoň dva z nich si nakresli a popiš, věnuj pozornost zvláště tomuto odstavci :

Barok také jedinečným způsobem zhodnocuje a ztvárňuje krajinu (do níž vkládá dlouhé aleje), terén, ať již rovinu (zámecké parky), nebo svahy (terasy, schodiště, altánky), právě tak zachází s vodou (jezírka, fontány, kaskády v parcích), a to vše pojímá do velkoryse řešených a umělecky nenapodobitelných kompozic.

http://www.satalka.cz/slohy/Barok.html

http://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko

3. Vysvětli tyto pojmy – kopule, štuk

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kopule

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tuk

4. Podívej se, jak vypadá tzv. selské baroko, vypiš alespoň 3 místa, kde se s ním u nás můžeme setkat

http://cs.wikipedia.org/wiki/Selsk%C3%A9_baroko

5.Vypiš si 3 zámky a 3 církevní barokoní stavby (kláštery, kostely)

http://www.archfoto.cz/slohy/baroko-a-rokoko

6. Nakresli si půdorys nejznámějšího barokního poutního kostela u nás – kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelenéhoře od Jana Blažeje Santiniho Aichla (k půdorysu si napiš název památky a jméno architekta)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_%28%C5%BD%C4%8F%C3%A1r_nad_S%C3%A1zavou%29

7.Vypiš si 3 architekty, 3 malíře, 3 sochaře a 3 hudební skladatele barokního období:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko

8. Prohlédni si prezentaci barokních staveb:

http://www.youtube.com/watch?v=h5AWrGmJ6dk

http://www.youtube.com/watch?v=cv9A68_kj70&feature=related

Zelená hora