Podklady k prezentacím – 9. ročník

Vaším dnešním úkolem je vytvořit prezentaci v programu Microsoft PowerPoint, vztahující se k době, kterou aktuálně probíráme.  Povinné body, které je třeba splnit, jsou uvedeny zde, témata rovněž. Zdroje informací vyhledáváte na internetu. Hotové práce zašlete na e-mail barbora.capova@zskrestova.cz.

Podmínky:

1. Prezentace má minimálně 12 snímků – 1 úvodní (název tématu, vaše jméno/jména), 10 samotný obsah, 1 závěrečný = uvedení zdrojů informací (textů, obrázků, audio, video ukázek apod.) – citujete vždy plnou, nezkrácenou adresu www stránek

2. Každý snímek obsahuje textovou a obrazovou část

3. Minimálně 4 snímky jsou převážně textové (výklad pojmů, důležité události, životopis osobností, hesla,…)

4. Další snímky mohou být převážně obrazové, obrázky, animace, audio či video ukázky však musí být popsány

5. Text může být převzat z jiného zdroje (např. Wikipedie), musí být ovšem vámi upraven, zestručněn, musí dávat smysl, obsahovat pouze hlavní myšlenky atd. (nestačí zkopírovat libovolnou část textu stylem Ctrl+C, Ctrl+V!!!)

Témata:

1.  Životopis některého z prezidentů v letech 1968-1989: Ludvík Svoboda nebo Gustáv Husák nebo Václav Havel

2. Životopis manželky některého z těchto prezidentů: Irena Svobodová nebo Magda Husáková-Lokvencová a Viera Husáková nebo Olga Havlová a Dagmar Havlová

3. Klutura československého undergoundu – je možno vybírat z následujících skupin, osobností atd.,  nebo popsat underground jako celek :

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_underground

http://www.totalita.cz/norm/norm.php

4. Pionýrská organizace

5. Některé z témat k tzv. dějinám každodennosti (např. architektura, manželství, emancipace, design,tuzex,…) – vybrat si můžete zde (použít budete muset ale i jiné zdroje):

http://nezapomente.cz/zobraz/ze_zivota

Pražské jaro 1968

Do sešitu (či v případě nouze na papír) vypracujte podle následujících pokynů odpovědi (nejlépe podle odkazu níže):

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A9_jaro_1968

1. Vymez časově období, kterému říkáme Pražské jaro (začátek – konec – události)

2. Liberalizace a refromy: popiš stručeně zásady Akčního programu KSČ, které reformy měly být provedeny? (poznamenej si také, co znamená termín „spotřební zboží“)

3. Kdo je autorem dokumentu Dva tisíce slov, co v něm kritizuje a co navrhuje, na které skupiny občanů se podle názvu hlavně obrací?

úryvek z textu 2000 slov…:

„Komunistická strana, která měla po válce velikou důvěru lidí, postupně jí vyměňovala za úřady, až je dostala všechny a nic jiného už neměla. Musíme to tak říci a vědí to i ti komunisté mezi námi, jejichž zklamání nad výsledky je tak veliké jako zklamání ostatních. Chybná linie vedení změnila stranu z politické strany a ideového svazku v mocenskou organizaci, jež nabyla velké přitažlivosti pro vládychtivé sobce, vypočítavé zbabělce a lidi se špatným svědomím.

Poměry v komunistické straně byly modelem i příčinou stejných poměrů ve státě. Její spojení se státem vedlo k tomu, že ztratila výhodu odstupu od výkonné moci. Činnost státu a hospodářských organizací neměla kritiku. Parlament se odnaučil rokovat, vláda vládnout a ředitelé řídit. Volby neměly význam, zákony ztratily váhu. Nemohli jsme důvěřovat svým zástupcům v žádném výboru, a když jsme mohli, nedalo se po nich zase nic chtít, protože nemohli ničeho dosáhnout. Ještě horší však bylo, že jsme už téměř nemohli důvěřovat ani jeden druhému. Osobní i kolektivní čest upadla. S poctivostí se nikam nedošlo a o nějakém oceňování podle schopností darmo mluvit. Proto většina lidí ztratila zájem o obecné věci a starala se jen o sebe a o peníze, přičemž ke špatnosti poměrů patří i to, že ani na ty peníze není dnes spolehnutí. Pokazily se vztahy mezi lidmi, ztratila se radost z práce, zkrátka přišly na národ časy, které ohrozily jeho duševní zdraví a charakter.

celý text dokumentu na:

http://www.svedomi.cz/dokdoby/19680627_dvatisiceslov.htm

4. Nakresli si do sešitu tabulku Invaze do Československa (vpravo nahoře) podle této stránky:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_vojsk_Var%C5%A1avsk%C3%A9_smlouvy_do_%C4%8Ceskoslovenska

povinné body – trvání, místo, výsledek, strany, velitelé, síla, ztráty

5. Napiš si stručný životopis Jana Palacha (kdo byl, životopisná data, čím je známý, odkazy v kultuře – alespoň 3)

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach

6. Podívej se na ukázky demonstrací k prvnímu výročí srpna 1968:

http://www.ustrcr.cz/cs/video-1969

Únor 1948

1. Do pracovního listu doplň graf společných a rozdílných znaků totalitních režimů – můžeš použít starší zápis v našem sešitě, následující odkazy nebo prezentaci:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%A1ismus

http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunismus

Totalitní režimy

2.  Prohlédni si následující fotografie, do pracovního listu ke každé z nich připiš jednou větou – kdo nebo co podle tebe na fotce je, v jaké době a situaci foto vzniklo. Poté přejdi na následující stránky a porovnej svůj odhad se skutečností.

http://www.totalita.cz/historie/hist_foto.php

Do pracovního listu doplň jednou větou vlastními slovy, co je to cenzura (probírali jsme v 8. i 9. ročníku), pokud si nebudeš vědět rady, najdi si tento pojem na internetu

Poznač si u všech fotek, kdo, nebo co na nich je doopravdy a jaký na nich byl proveden cenzurní zásah, pokus se vysvětlit proč?

3. Do pracovníhi listu si doplň jaká byla úloha Lidových milicí, při kterých událostech zasahovaly, kdy byly rozpuštěny? Přečti si přísahu milicionáře.

http://www.totalita.cz/vysvetlivky/milice.php

9. ročník – boje na východní frontě

Otevři si stránku tohoto odkazu:

http://www.fronta.cz/sekce/kalendar

1. Od listu 6 najdi tato data a text, který je po jejich rozkliknutí uveden, si opiš do sešitu:

22.6.1941 (operace Barbarossa)

8.9.1941 (Leningrad)

2.10.1941 (Moskva)

5.12.1941 (protiútok SSSR)

15.1.1942 (ústup od Moskvy – piš pouze 1.-3. řádek)

10.1.1943 (Stalingrad)

31.1.1943 (kapitulace 6. armády u Stalingradu)

2. Přejdi do sekce fotogalerie, prohlédni si německé barevné fotky z východní fronty a sovětské fotky od Stalingradu

3. Najdi ve fotogalerii památníky a muzea, vypiš alespoň 3 z nich v ČR a prohlédni si fotky expozic

První ČSR (1918-1938) – rozcestník k pracovním listům

Milí deváťáci, zde najdete rady, kde hledat informace k vyplnění pracovního listu, příp. na co se v souvislosti s kulturou první republiky můžete podívat např. na YouTube.

Infomace k prvním třem úkolům lze najít na následujících stránkách:

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko

http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_republika

http://vlastenci.cz/vlajka1.php

Informace k tabulce na wikipedii nebo prostřednictvím vašeho obvyklého vyhledávače

Další poznámky:

http://vlastenci.cz/ – na těchto stránkách lze najít mnoho zajímavostí (nejen) k první ČSR – můžete si zde prohlédnout československé prapory, platidla,poslechnout hymnu současnou i hymny dřívější nebo hymny jednotlivých častí českých zemí, přečíst informace o významných osobnostech

http://www.youtube.com/watch?v=1GrjXWu_UXE&feature=related – píseň  Hej, pane králi! ze hry Balada z hadrů – na stránce se můžete podívat na mnoho dalších odkazů na hry a písně této autorské dvojice, resp. trojice

http://www.youtube.com/watch?v=reMYQSKRO24&feature=related – jedna z nejtypičtějších skladeb dvorního skladatele Osvobozeného divadla

Materiály k Příběhům bezpráví

Deváťáci si jistě vzpomenou, že jsme 1. prosince 2008 absolvovali besedu v rámci projektu o.p.s. Člověk v tísni – Příběhy bezpráví, spojenou s promítáním filmu a diskusí s hosty, panem Leem Žídkem (Konfederace politických vězňů, pobočka Ostrava) a panem ing. Rostislavem Sochorcem (Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací). Naši hosté nám kromě svého času věnovali i množství materiálů k období komunistické vlády v Československu, s jejich laskavým svolením tedy budou pro vás zpřístupněny na těchto stránkách. Můžete je využít mimo jiné při tvorbě referátů. Materiály jsou samozřejmě určeny nejen deváťákům, ale všem zájemcům o naše moderní dějiny!