Věta hlavní, vedlejší a jejich spojení

Vážení, zde máte krátké zopakování určené původně pro osmáky – řeší se zde, jak poznám v souvětí, je-li věta hlavní nebo vedlejší.

https://drive.google.com/file/d/1huJyxoLiLhXpkxW6Lqq3qKGIucm6dLAU/view?usp=sharing

Tabulku významových poměrů mezi větami hlavními jsem vám posílala v zadání v dubnu (do 14.4.), mělo by stále být na vašich třídních stránkách, připojím ji ale pro jistotu i sem

Tabulku nejčastějších spojek souřadících – tzn. těch, které spojují dvě hlavní věty (nebo dvě vedlejší věty stejného druhu, nebo dva stejné větné členy) připojuji pro jistotu také

Druhy přívlastku – 9.ročník

Milí deváťáci, zde je prezentace k učivu o přívlastku. Navazujeme na znalosti, které byste měli mít z předchozích ročníků, je zde proto spíše opakování a příklady k procvičování s řešením. Prezentace je dlouhá (jednu výukovou hodinu), klidně si ji rozdělte na menší kousky po jednotlivých „podkapitolách“, ale buďte poctiví sami k sobě a nad nabízenými příklady k procvičování se zkuste opravdu zamyslet.

https://drive.google.com/file/d/1CBUPAI5YIdKbmsdsqnSm3DahqsuV31by/view?usp=sharing

Pro všechny je povinný následující písemný úkol – ke stažení buď zde, nebo na stránkách vaší třídy v domácích úkolech nebo na vašich e-mailech.

Ti, co přijdou do školy na konzultace osobně, mi vypracovaný úkol přinesou do školy (ve čtvrtek 14.5.), ostatní mi jej zašlou na mail barbora.sikorova@zskrestova.cz do příštího pátku (15.5.)

Druhy podmětu a přísudku – 9. ročník

Milí deváťáci, podíváte se na následující prezentaci, připomenete si druhy podmětu a přísudku a pravidla pro psaní i/y v koncovkách sloves v příčestí minulém (shoda přísudku s podmětem) – procvičování v prezentaci si poctivě promyslíte.

https://drive.google.com/file/d/1fBMKpO8XktjvdGTbCMRyekQCBODiJNk7/view

Níže přikládám závěrečný cvičný testík na ověření pochopení učiva, termín odevzdání je 7.5.

9. ročník – starověká literatura

prohlédněte si prezentaci, poté splňte zadaný úkol

https://docs.google.com/presentation/d/19mk02SFgkJ_LFKIwVwDz9HDdwUa4NcFbf3qKdjyRYx8/edit?usp=sharing

Některé prvky v této podobě nefungují, vkládám proto odkazy na videa, která by jinak měla být součástí prezentace:

ukázka č. 1
ukázka č. 2
ukázka č. 3
ukázka č. 4