7. ročník – úkol do českého jazyka – líčení

Zopakuj si základní prostředky líčení:

1. Líčení je subjektivně zabarvený popis, vyskytuje se nejčastěji v umělecké literatuře.

2. Může být i dynamický (popisovat děj) i statický (popisovat krajinu, předměty,…)

3. Vkládáme do něj vlastní mylšenky, pocity, emoce

4. Z jazykových prostředků využívá líčení přirovnání, básnické vyjádření, personifikaci (druh metafory, jde o připisování lidských vlastností neživým věcem, příp. zvířatům – např. stromy šeptají), hojné přívlastky

5. Pamatuj, že správné líčení zasahuje všechny čtenářovy smysly – čtenář si situaci nebo předmět vybavuje nejen zrakově, ale i sluchově, hmatově, často i čichově.

Přečti si ukázku líčení a všimni si zvláště zvýrazněných jazykových prostředků, zkus si je pro sebe pojmenovat (kdyby ti to činilo problémy, za textem jsou vysvětleny):


Je podzim odpoledne, ale slunce nesvítí, naopak obloha je šedivá jako kouř

z továrního komína a schyluje se opět k dešti. Všude už je bláto, a tak já, i když to

nemám do školy daleko, jsem samé bahno. Rychle otevřu hlavní dveře domu, neboť již

začaly padat kapky, věštící prudký déšť. Protože výtah je až ve dvanáctém poschodí,

jdu do našeho patra po schodech. Již stojím přede dveřmi, ale jako vždy nemohu najít

klíče od bytu. Po dlouhém hledání jsem je našla, ale zhaslo světlo a já musím pro

změnu hledat vypínač. Když i toto překonám, odemknu a spěšně vklouznu domů, aby

mi neutekl můj půlnoční kocour, který je černý jako uhel, takže by se mi těžko hledal,

kdyby opět zhaslo světlo. Kocourek mi sice nevyběhl, jenže jsem zapomněla, že venku

každou chvíli prší a podle toho to venku vypadá, ale bylo pozdě. Hnědá šlápota již

„sedí“ na koberci jako kaňka v sešitě prvňáčka. Nedá se nic dělat, přezula jsem se,

svlékla si kabát, pokropený prvními kapkami odpoledního deště, a pověsila ho na

věšák. Po kradmém pohledu na otisk mé boty jsem vzala školní tašku a odnesla ji do

svého pokoje, který potřeboval po ranním spěchu poklidit. Svlékla jsem ze sebe šaty,

které jsem měla ve škole, a vzala si pohodlný domácí oděv. Pak jsem si umyla ruce

a°pustila se do vaření oběda. Ten jsem skoro jako vždy připálila, ale protože to bylo mé

„dílo“, tak mi chutnal. Po obědě jsem umyla nádobí od snídaně a vrhla jsem se na

suchou šlápotu. Po úmorném kartáčování jsem přece zvítězila a má „nepřítelkyně“

nenávratně zmizela. Po tomto boji jsem se vrhla do boje s učením a přípravou na

následující den. Jaký tento zápas měl výsledek, posoudí příští den profesoři.

(V. Martinková, Český jazyk 2, 1992)

červeně – přirovnání

zeleně – básnické vyjádření

modře – personifikace

Přečti si ukázku líčení v tomto odkazu:

http://www.cesky-jazyk.cz/slohovky/liceni/zapad-slunce.html

Zkus si i v tomto odkazu vyhledat jazykové prostředky typické pro líčení.

Napiš vlastní líčení na téma „Pohádková zima“ – pokud nestihneš tento úkol v hodině, dodělej za DÚ (rozsah – 1 strana A4)