Holocaust

Vzhledem k blížícímu se termínu exkurze do Osvětimi bych vám ráda tímto způsobem poskytla více informací a souvislostí ohledně historických událostí, s nimiž se blíže seznámíme.

1. Odkaz na další tematicky zaměřené stránky a vysvětlení, co je holocaust, se nachází v předchozím příspěvku.

2. Této smutné, ale významné otázce se věnovalo a věnuje kromě historiků i mnoho literárů a filmařů – deváťáky čeká na toto téma projektový týden, pro ostatní budou doplňující informace zde:

Literatura:

Z českých autorů se tématu holocaustu věnoval ve svých dílech patrně nejvíce Arnošt Lustig.

Arnošt Lustig
Arnošt Lustig

Vzhledem ke svému židovskému původu a osobní zkušenosti z Terezína, Osvětimi a Buchenwaldu ( v roce 1945 se mu podařilo uprchnout z tzv. pochodu smrti do Dachau) čerpá v mnoha svých románech, novelách a povídkách z osobních zkušeností. Mezi jeho nejznámější díla patří Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Noc a naděje nebo Dita Saxová.

Více informací zde:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Arno%C5%A1t_Lustig

Ukázka z filmu Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou:

http://www.youtube.com/watch?v=qMdxaAMtOYo

Podobné tématiky, byť spíše okrajově ve formě vzálených ohlasů se dotýkají také Ota Pavel (vl. jménem Otto Popper) v knihách Smrt krásných srnců a Jak jsem potkal ryby (rovněž zfilmováno) nebo Josef Škvorecký ve Zbabělcích nebo Sedmiramenném svícnu.

Ze zahraničních autorů jistě stojí za zmínku dojímavý příběh německé židovské dívky Anny Frankové, která si o svých zážitcích z téměř dvouletého skrývání před nacisty v Amsterdamu vedla deník. Zemřela patrně na jaře r. 1945 v koncentračním táboru Bergen-Belsen v pouhých šestnácti letech. Její paměti byly vydány pod názvem Deník Anny Frankové.

Anna Franková
Anna Franková

O Anně:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anna_Frankov%C3%A1

http://www.youtube.com/watch?v=RD3wa8SrDag&NR=1

Literatura – středověk

V novém školním roce se bude nadále rozšiřovat i sekce Doporučené literatury. Tentokrát máme na pořadu literaturu beletristickou, zaměřenou  na vybrané historické romány autorky, která se vydala na výlet časem i prostorem za hranice naší doby i země.

Jarmila Loukotková – Navzdory básník zpívá

Skvěle zpracovaný život francouzského básníka Francoise Villona, žijícího v 15. století. Pro ty, které by odradilo už pouhé povolání hlavního hrdiny je třeba zdůraznit, že Villon nebyl jen básníkem a nepohyboval se jen ve vznešené společnosti. Ostatně už samotné jeho jméno znamenalo va starofrancouzštině „šibeničník“. Vydáte-li se v jeho stopách, nahlédnete také do přednáškových sálů pařížské univerzity Sorbonny, do pařížských krčem, uliček a krámků chudých řemeslníků i doupat zlodějů a podvodníčků. Malou ochutnávkou k tématu budiž pro vás Villonovy vlastní verše:

Lump, v lumpárnách co lumpačí,

ať bachá dá, sic dolumpačí:

jak dostane ho popravčí,

ve smyčce ječet nepostačí.

Ber nohy na ramena radši,

zaklepáš jinak bačkorama.

Vem roha! Voprátka, ta tlačí

a haksna kata skončí s váma!

Pamatujte ale také, že i toto jsou Villonovy verše:

Ach Bože, kdybych studoval

a zamlada, v té době rušné,

na dobré mravy se jen dal,

měl bych dnes dům a lože slušné!

Byl jsem však dítě neposlušné,

za školu prchal jak se dalo.

Teď už to nenapravím, už ne.

Srdce jak by mi usedalo.

BONUS: Tvorba Fr. Villona se zpravidla probírá také v literatuře, odhodláte-li se tedy přečíst tuto knihu, můžete poznatky uplatnit hned ve dvou předmětech!

Jarmila Loukotková – Bůh či ďábel

Že si Jarmila Loukotková Francii oblíbila, o tom svědčí jistě i fakt, že i další z jejích knih se odehrává na francouzské půdě, v době nepříliš vzdálené od předchozího románu. Hlavní postavou je opět muž, který se rozhodně spíš než za klasického dobráka a kladného hrdinu dá označit za středověkého rebela – Gilles de Rais (či v počeštěné verzi Jiljí de Retz), maršálek francouzské armády za stoleté války. V knize jsou rozvíjeny dva ústřední motivy – Retzův vztah s jinou, u nás známější, hrdinkou Johankou z Arku a jeho vášeň pro alchymii a černou magii. Ostatně, kdo z vás někdy slyšel či četl pověst/pohádku o Modrovousovi, vězte, že jeho předlohou je právě Gilles de Rais. Při čtení se tedy určitě nebudete nudit!

Podobně mohla vypadat Paříž za časů Francoise Villona
Podobně mohla vypadat Paříž za časů Francoise Villona


Literatura – Český středověk

Pro dnešek se seznámíme pouze s jednou autorkou, která ovšem zasvětila téměř celou svou spisovatelskou kariéru psaním románů o české historii a proto bude jistě z čeho vybírat. Představíme si Ludmilu Vaňkovou a jednu z jejích románových řad – tetralogii Lev a růže.

Lev byl erbovním symbolem posledních Přemyslovských králů i českého království, růže zase erbem Vítkovců, nejmocnějšího rodu v českých zemích hned po králi. Čtyři romány zobrazují život na královských a velmožských dvorech, ale i v chalupách poddaných a ve stopách řady hlavních i vedlejších postav nás zavede také na bitevní pole, kde se utvářely osudy českého království.

První díl, Král železný a zlatý, nás seznámí s Přemyslem Otakarem II., jeho rodinou, přáteli i nepřáteli, dozvíte se, jak získával nové země, s jakými problémy se musel potýkat i co bylo příčinou jeho pádu a později smrti.

Ve druhém románu Zlá léta vystupují do popředí Přemyslův syn Václav II., jeho matka, královna vdova Kunhuta a Václavův nevlastní otec, Záviš z Falkenštejna. Budete sledovat Václavovo neradostné dětství, o něco šťastnější dospívání i to, proč se z něj na rozdíl od otce i otčíma – slavných válečníků – stal král diplomat, toužící spíše po míru a rozkvětu své země.

Třetí kniha – Dědici zlatého krále – zastihne Václava už v dospělém věku jako jednoho z největších českých králů. Líčí zlaté časy království, kdy na trůnu seděl král básník a umělec a kdy země nevídaně zbohatla nálezem stříbra u Kutné Hory.

Poslední díl, Žebrák se stříbrnou holí,  vás seznámí už i s Václavovým nezdárným synem, Václavem III., posledním králem z rodu Přemyslovců. Dočkáte se také rozuzlení osudů postav z předchozích dílů, ať již půjde o poněkud záhadného prvního českého kronikáře Dalimila, přítelkyni Václava II. Anežku, dceru Záviše z Falkenštejna Ulriku nebo jeho syny.

Další knihy autorky se věnují např. době po vymření Přemyslovců, vládě Lucemburků Jana a Karla IV. či Karlova syna Zikmunda. Všechny stojí za přečtení a v hodinách dějepisu nové vědomosti z knížek s úspěchem uplatníte!

(Výběr z díla Ludmily Vaňkové: Královský nach tě neochrání, Od trůnu dál, Stříbrný jednorožec, Leč pána z Rožmberka,…)

Jelikož v případě Ludmily Vaňkové jde o autorku mimořádně plodnou, věnovali jsme tento díl pouze jí, což ovšem neznamená, že by se nenašli i další autoři, kteří se české historii ve svých knihách věnovali. Jimi se budeme zabývat příště. Některý z dalších oddílů bude rovněž věnován středověkým událostem a postavám i za hranicemi českého království)

Středověká gotická zahrada na hradě Svojanov, sídle Záviše z Falkenštejna
Středověká gotická zahrada na hradě Svojanov, sídle Záviše z Falkenštejna

Literatura – Starověk

Tentokrát malá porce čtení o starověku, prozatím pár vybraných historických románů, naučnou literaturu najdete v dalším příspěvku.

  • Jarmila Loukotková: Není římského lidu ( Procházka Římem v dobách vlády císaře Nerona. Hlavní hrdina knihy, římský šlechtic Petronius, byl osobním přítelem císaře – můžete s ním nahlédnout do komnat císařského paláce, honosných vil římských boháčů i do těsných uliček starého Říma. Zajímá vás, zda císař Nero opravdu zapálil Řím, jak dobrý byl básník a herec nebo jaká byla jeho rodina? Přečtěte si tedy životní příběh Petronia Arbitra, císařova poradce ve věcech módy, vkusu a umění)
  • Jarmila Loukotková: Pod maskou smích ( Napůl Kartágo, napůl Řím. Za časů punských válek poznáte s hlavním hrdinou, autorem divadelních her Publiem Terentiem Aferem oba tyto světy, nemilosrdně válčící proti sobě. Terentius se narodil v Kartágu, jako otrok se dostal do Říma, kde získal postupně slávu a oblibu psaním dramat. V čase, kdy spolu zápasí dvě nejmocnější říše – záhadné a krvavé Kartágo a kvetoucí Řím – si musí hlavní hrdina vybrat, ke které straně patří…)
  • Mika Waltari: Tajemný Etrusk (O Etruscích se toho dodnes mnoho neví – žili v Itálii ještě před vznikem Říma, vytvořili vlastní písmo, města, kulturu. Dnes jsou jejich města ztracena, písmo nerozluštěno a kultura zapomenuta. Hlavní hrdina této knihy si připadá jiný než ostatní, jeho pátrání po vlastním původu a kořenech i vám odhalí alespoň to, co víme o životě a zvycích tohoto záhadného národa)
  • Lion Feuchtwanger: Židovská válka (Třídílný román, odehrávající se částečně v Římě, částečně v Judeji. Hrdinou je židovský spisovatel Josefus Flavius. Za vlády císaře Vespasiána a jeho syna Tita prožil nejen válku a zničení chrámu v Jeruzalémě, ale i bohatství, nádheru, slávu a obdiv v Římě. Celý jeho život byl jako houpačka – z vrcholu neustále padal do propastí neúspěchu, podobně jako jeho národ)

Poznámka: Opět jde pouze o předběžný výběr z velkého množství románů, které se odehrávají v období starověku. Už jen uvedení autoři napsali kromě zde zmíněných knih mnohé další, takže budete-li mít chuť poznat jiné časy či krajiny, můžete se pustit do čtení jejich dalších románů

(Loukotková: Křik neviditelných pávů, Doma lidé umírají, Navzdory básník zpívá, Bůh či Ďábel…             / Waltari: Egypťan Sinuhet, Pád Cařihradu…            / Feuchtwanger: Ošklivá vévodkyně, Lišky na vinici…)

Řím - Forum Romanum
Řím - Forum Romanum

Literatura – Pravěk

Zde nabízím příznivcům historie několik tipů, kde se dozvědět něco navíc o období, které aktuálně probíráme. Tentokrát jde o soubor knih věnovaných pravěku. Prozatím se zaměříme spíše na románovou tvorbu, pokud bude zájem, dodám rovněž seznam publikací odborných, zejm. z oblasti populárně-naučné literatury.

  • Eduard Štorch: Bronzový poklad (Příběh chlapce Skrčka z rodu Medvědů, sídlícího kdysi v době bronzové na území dnešní Prahy. Chlapec pomůže zraněnému cizinci Sigúlovi, který mu prozradí tajemství úkrytu pokladu. Společně se jej vydají hledat, zároveň řeší případ téměř detektivní – Skrčkův rod je obviněn ze spáchání zočinu a jen Skrček může pomoci svůj rod očistit od obvinění)
  • Eduard Štorch: Lovci mamutů (Hlavní hrdinové – chlapec Kopčem a jeho kamarád Veverčák- žijí v době kamenné na Moravě. Provedou vás úskalími i radostmi života ve své době – dočtete se o jejich dobrodružstvích i o dalších lovcích jejich tlupy, o tom jak a proč se museli neustále stěhovat, jak lovili zvěř (včetně největších zvířat tehdejšího světa – mamutů) a nakonec i o tom, jak Kopčem „vynalezl“ oheň)
  • Eduard Štorch: Minehava ( Hrdinkou je tentokrát dívka z názvu knížky – Minehava .V původním domově jí říkali Štastná chvíle, ale od doby, kdy zde vyrůstala, uplynulo dost času a změnilo se nejen její jméno – přečtěte si, jaký byl její příběh, co všechno prožila, jak přišla k novému jménu a jak její dobrodružství dopadlo)
  • Alois Tlučhoř: Děti jeskyň (Knížka nás tentokrát nezavede do pravěku, ale do rakouských Alp v novověké době. Přesto je zařazena mezi ostatní – zajímá vás proč? Začtěte se tedy do osudů chlapce Petra a dívky Evy, kteří zůstanou opuštěni v zapadlém alpském údolí a musí se o sebe naučit postarat bez jakýchkoliv moderních přístrojů, nástrojů a „zlepšováků“ – můžete s nimi přijít na kloub tomu, jak se pravěký člověk postupně naučil obstarat si střechu nad hlavou, šaty, jídlo, oheň a další věci – to všechno totiž teď musí zvádnout sami a bez cizí pomoci i Eva s Petrem)

Poznámka: Eduard Štorch byl velmi pilný autor, kromě tří uvedených knih napsal o pravěku i mnoho dalších, pokud tedy neseženete knihy zde uváděné, jistě vás pobaví a poučí i jiné z jeho děl. Některá byla dokonce zfilmována – pokud jste zvědaví která, počkejte si na založení rubriky Filmy, povíme si, jak se jmenovaly.

Eduard Štorch
Eduard Štorch